Alsó tagozat      
         
HELYESÍRÁS
       
   
                           
  abc
indít
             
                   
 
                   
  Szótagolás
indít
             
                           
 
         
  Szóvégi magánhangzó
o-ó;ö-ő;u-ú;ü-ű
         
                 
Hiányzó betű
b-d
b-p
c-cs
ú-ű
z-sz
gy-ly-ny-ty
                           
  Másképp ejtjük...
indít
             
                           
  j vagy ly
indít
             
 
                           
  Szavak jelentése
Ellentétpárok
           
         
     
 
                           
  Szófajok
Főnév, melléknév
Főnév toldalékolása
     
                           
 
                           
  Mondatok
Szavakra tagolás
           
                           
m