Adott ponttól (középponttól) egyenlő távolságra lévő pontok halmaza (mértani helye) a síkon a kör (körvonal).

 

 

 

 

Sugár: A kör középpontját a körvonal egy pontjával összekötő egyenes szakasz.

Jele: r

Húr: A körvonal két tetszőleges pontját összekötő egyenes szakasz.

Átmérő: A kör középpontján áthaladó, a körvonal két pontját összekötő egyenes szakasz. Az átmérő a leghosszabb húr. Jele: d

 

 

 

 

Körív: A körvonal tetszőleges hosszúságú szakasza.

 

Körszelet: Olyan síkidom, amit egy körív és egy húr határol.

 

Körcikk: Olyan síkidom, amit egy körív és két sugár határol.

 

Körlap: Adott ponttól (középponttól), sugárhossznál nem nagyobb távolságra lévő pontok halmaza a síkon.

(A rajzon a zöld színnel kitöltött terület.)

 
 
 
 
 
Körgyűrű: két, azonos középpontú körvonal határolja.