Gyakran csak olyan törtekkel tudunk dolgozni, amelyeknek azonos a nevezőjük (esetleg a számlálójuk). Ha mégsem azonosak a nevezők (számlálók), akkor kénytelenek vagyunk közös nevezőre (számlálóra) hozni a törteket a következőképpen:

 

 

Példa:

 

   Hozzuk közös nevezőre a következő törteket!

 

 

;   ;  

 

 

1. LÉPÉS

 

 

   Ha lehet, egyszerűsítsük a törteket!

 

;   ;  

 

   Az első törtet 4-gyel, a másodikat 9-cel, a harmadikat 7-tel egyszerűsítettük. A következő lépést már az egyszerűsített alakkal végezzük.

   Most már a törtek legegyszerűbb alakjának,  keressük a közös nevezőjét.

 

 

2. LÉPÉS

 

 

Meg kell keresnünk a nevezők [6; 3; 5] legkisebb közös többszörösét.

Amíg nincs nagy gyakorlatunk, érdemes a következőképpen eljárni: Írjuk egymás mellé a nevezőket. A nevezők alá, pedig a kétszeresüket, háromszorosukat stb…. Ezt mindaddig folytassuk, amíg minden nevező alatt az utolsó helyen ugyanazt a számot nem találjuk. Ez lesz a keresett közös nevező. (Mindig annál az oszlopnál kell folytatni a szorzást, ahol az utolsó helyen a legkisebb szám áll.)

 

 

 

  6

12

18

24

30

 

  3

  6

  9

12

15

18

21

24

27

30

 

  5

10

15

20

25

30

 

   A közös nevező a 30.

 

 

3. LÉPÉS

 

 

   Minden törtnél megkeressük az új nevezőhöz tartozó számlálót. (Bővítés)

 

 

;        ;