A szög nagyságát szögfokkal ( ° ), vagy a szöghöz tartozó körív hosszával mérjük.

 

 

   A szögek nagyságát területükkel nem tudjuk mérni, hisz minden szögtartomány végtelen nagy területet jelent.

 

   A szög méréséhez az egyik szögszárat rögzítettnek tekintjük, a másik szögszárat, pedig a szögcsúcs körül elforgatjuk. A mozgó szögszár minden pontja egy kört ír le, míg a szögszár visszatér kiindulási helyére.

 

   Kiválasztunk egy kört, a körvonalat felosztjuk 360 egyenlő hosszú szakaszra. Egy beosztás lesz 1°  (1 fok). (A gyakorlatban ezt a kört a szögmérő helyettesíti.) 1°tehát a teljes szög  része.

 

 

   A szög nagyságát azzal jellemezzük, hogy a mozgó szögszár melyik beosztásnál metszi a körívet, ha a rögzített szár a 0°-ra mutat.

 

   Az ábránkon a mozgó szögszár most körülbelül a 40-es beosztásra mutat. A b szög megközelítőleg 40°. A másik szögre 360 – 40 = 320 beosztás jut. Ezért az a szög 320°.

 
 

A szögmérés kisebb mértékegységei:

Szögperc:

jele: ’

1° = 60’

 

Szögmásodperc:

Jele: ”

1’ = 60”

 

 

   A szögek nagyságát a hozzájuk tartozó azonos sugarú körívek hossza is jellemzi. Ez is mérhető.

 

   Mi most csak összehasonlítjuk az ábrán látható piros és kék körívet. Így ránézésre az a-hoz tartozó körív körülbelül nyolcszor hosszabb, mint a b-hoz tartozó, vagyis az a szög körülbelül nyolcszor nagyobb, mint a b.

 

A szögeket a görög ábécé betűivel nevezzük el.

Néhány gyakran használt görög betű:

 
 
 
 
 

a

alfa

 

d

delta

 
 
 
 
 

b

béta

 

e

epszilon

 
 
 
 
 

g

gamma

 

w

omega